Mi ez? Rendelés Partnerek Telefonszámunk +36-21-333-4444
   Bejelentkezés
Emlékezzen rám!
 
Hírlevél | SMS feliratkozás

Hírlevél | SMS feliratkozás

06 - -

Hibás e-mail címet adtál meg! | Vissza
Hibás telefonszámot adtál meg! | Vissza
 
 
 
 
 

A pizzagolyó.hu tiszteletben tartja és megóvja a látogatók személyes adatait. A honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár vásárlás céljából. A megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, és azokat csak saját – jelen nyilatkozatban meghatározott - céljainkra használjuk fel.
A Golyóháló Kft. célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét.

Az adatkezelés célja, hogy az Ön és cége adatait tároljuk és a megadott információk alapján Önt kívánságának megfelelően üzleti ajánlatokról, akciókról tájékoztassuk. Amennyiben Ön a regisztrációt követően adatai további felhasználását meg kívánja szüntetni, ezt az Golyóháló Kft. elérhetőségein vagy mailben (info@pizzagolyo.hu) bármikor jelezheti, és ez esetben adatait töröljük. Ennek megfelelően a kérdőív kitöltői elfogadják és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Golyóháló Kft. a kitöltők adatait marketing célokra felhasználhatja.Ki az adatkezelő?

A pizzagolyó.hu szolgáltatást a Golyóháló Kft. (székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.) üzemelteti.Milyen információkat gyűjtünk össze, és hogyan használjuk azokat?

A pizzagolyó.hu meglátogatásakor olyan általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a felhasználót személyesen (pl.: oldalak letöltési gyakorisága) Ezeket és az ezekhez hasonló információkat utána elemezzünk, annak érdekében, hogy a honlapot a látogatóink igényei és vásárlói szokásai alapján fejlesszük.

A honlapunkon cookie-kat, magyar nevén sütiket használunk annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegyük a vásárlás folyamatát. Ezzel érjük el, hogy a honlap emlékszik a bejelentkezésére, és következő látogatásakor ismerősként tudja Önt üdvözölni.

 

Ahhoz, hogy a megrendelt árukat ki tudják szállítania megfelelő címre az alábbi adatokat kell megadnod:

 • Azonosító és jelszó
 • Vezeték és keresztnév
 • Szállítási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

A kötelező adatokon kívül megadható néhány kiegészítő adat is. Mivel ezek kitöltése nem kötelező, ezért az ezekre adott válaszokat külön megköszönjük:

 • Életkor
 • Nem
 • Végzettség
 • Foglalkozás
 • Internet elérés fajtája
 • Szeretne-e bankkártyával fizetni
 • Szeretne-e étkezési jeggyel fizetni
 • Küldhetünk-e hírlevelet az e-mail címedre

A megrendeléssel egy időben rögzítésre kerülnek az ön által megadott megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, kért szállítási időpont, fizetés módja, megjegyzés). A rendelés feladásakor eltárolhatjuk a látogató számítógépének IP-címét.
A pizzagolyó.hu a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A megrendelő a fent részletezett személyes adatainak a megadásával a személyes adatainak a Golyóháló Kft. által jelen nyilatkozatban meghatározott célhoz kötött kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.Meddig tároljuk az adatokat?

A pizzagolyó.hu szolgáltatást számos visszatérő látogató használja rendszeresen, ezért az adatokat 5 évig tároljuk. Amennyiben a megrendelő a Pizzagolyó.hu fenti elérhetőségein írásban kéri, a regisztrációt, és az adatok tárolását, illetve kezelését haladéktalanul megszüntetjük. A rendelési információkat azonban a közvetítő kereskedői tevékenységünk miatt kötelesek vagyunk megőrizni annak érdekében, hogy szolgáltatásunk és elszámolásunk adatokkal is alátámasztható legyen házhoz szállító üzleti partnereink részére.


Ki férhet hozzá az adatokhoz?

A pizzagolyó.hu tevékenysége során rendeléseket közvetít házhoz szállító cégek számára, ezért a megrendelő által megadott személyes adatokat eljuttatjuk szerződéses partnereinkhez.
Ezen kívül a Golyóháló Kft. ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetésért felelős rendszergazdák férhetnek hozzá a pizzagolyó.hu oldal eltárolt elektronikus adataihoz.


Hirdetések a pizzagolyó.hu tartalmi elemei mellett

A pizzagolyo.hu a weboldal rendelési felületén és a visszaigazoló e-mailben a rendelési folyamatot nem zavaró módon hirdetéseket helyezhet el.
Amennyiben a felhasználó nem szeretné a hirdetéseket látni, úgy mindenkor jogában áll az oldalt elhagyni, vagy nem valós e-mail címet megadni, így elkerülve a hirdetések zavaró voltát. A nem valós e-mail cím megadása nem akadályozza meg a szolgáltatás igénybe vételét, mivel a rendelés sikerességét nem csak az e-mail, hanem a főoldali utolsó rendelések blokk tartalma is igazolja.


A
felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A kötelező személyes adatok megadása nélkül nem vehetők igénybe a pizzagolyó.hu szolgáltatásai. A többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.
A weblap látogatója, illetve a szolgáltatás igénybe vevője személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. Ebben az esetben munkatársaink meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak az esetleges kérdésekre. Ebben az esetben információt adunk ki kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

A tájékoztatás a ügyfélszolgálatunk felkeresésével kérhető.

Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után a Személyes adatok funkció alatt van lehetőség.


Kapcsolatok más weblapokkal

Weblapunk tartalmazhat linkeket más személyek által üzemeltetett weblapokhoz. E harmadik személyek által üzemeltetett weblapokon szerepelhet a Pizzagolyó logó annak ellenére, hogy azokat nem az Golyóháló Kft. üzemelteti vagy kezeli. Ezen weblapok között lehetnek az Golyóháló Kft.-vel üzleti kapcsolatban álló, illetve a Pizzagolyó védjegyet vagy logót használó hirdetők, szponzorok és partnerek weblapjai. Az ilyen helyek is elküldhetik "cookie"-jaikat Önnek, gyűjthetnek adatokat és kérhetnek személyes információkat. Érdemes ezért odafigyelni arra, hogy milyen helyeket látogat meg, ugyanis ezeknek a weblapoknak az Golyóháló Kft.-től eltérő adatkezelési szabályzata lehet. Az Golyóháló Kft. az üzleti partnerei kiválasztása során a legnagyobb gondossággal jár el, azonban az Golyóháló Kft. nem felelős a harmadik személyek által üzemeltetett, weblapunkhoz nem kapcsolódó weblapok adatkezelési gyakorlatáért. Azt javasoljuk, hogy mindig győződjön meg róla, hogy a weblap üzemeltetőjének van-e Ön számára is elérhető adatkezelési szabályzata, illetve hogy ez alapján személyes adatait az adott weblapon milyen célból és módon kezelik.


Elkötelezettségünk az adatbiztonság mellett

Az Golyóháló Kft. különböző fizikai, elektronikus és cégirányítási eljárásokkal védi az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok biztonságát. Bár az Golyóháló Kft. mindent megtesz a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme érdekében, azonban az Ön által online küldött adatok biztonságát – harmadik személyek által a rendszer ellen esetlegesen végrehajtott jogellenes támadás ellen - nem tudjuk garantálni. Ezért kifejezetten javasoljuk, hogy az Internet használata közben tegyen meg minden szükséges intézkedést személyes adatai védelme érdekében. Változtassa gyakran jelszavát, használja számok és betűk kombinációját és bizonyosodjon meg arról, hogy biztonságos böngésző programot használ. Az elektronikus formában küldött üzenetek, illetve az Interneten keresztül megadott személyes adatok megsemmisülése, megváltoztatása, késedelmes megérkezése, egyéb hibája, illetve a harmadik személy oldaláról való jogosulatlan hozzáférés miatt bekövetkező károk tekintetében az Golyóháló Kft. minden kártérítési felelősséget kizár.A szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

A weblapon található valamennyi dokumentum, szöveg, kép, megjelölés stb. (a Weboldal tartalma) a Golyóháló Kft. tulajdonát képezi, melyek a tulajdonos hozzájárulása nélkül történő felhasználása kimeríti a szerzői jogok megsértését, mely cselekmény polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.A weblapon közzétett védjegyek és egyéb megjelölések védelme

A weblapon közzétett, a Pizzgolyó Kft. szellemi tulajdonát képező vagy jogszerű használatában álló valamennyi védjegy és egyéb megjelölés a törvény védelme alatt áll. E védjegyek és megjelölések engedély nélküli felhasználása súlyosan sérti a Golyóháló Kft. érdekeit, és büntető- és egyéb jogi következményekkel jár.


A weblapon található információk tartalma

Az Golyóháló Kft. nem vállal felelősséget a weblapon található információk pontosságáért, megbízhatóságáért, illetve az információk esetleges hiányosságaiért vagy hibáiért (különösen, de nem kizárólag az elírási és technikai hibákért).

A Golyóháló Kft. kizárja a felelősségét a hibás regisztrációs adatokból vagy a megrendelő által a megrendelés során esetlegesen rosszul kiválasztott tartalmi összetétel miatti téves teljesítésért.A Felhasználási Feltételek

A Weblap használatával Ön elfogadja az Golyóháló Kft. Felhasználási Feltételeinek rendelkezéseit. Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel személyes adatai gyűjtésével, felhasználásával kapcsolatban, kérjük, keressen fel bennünket az info@pizzagolyo.hu email címen.


Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a pizzagolyó.hu üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Jelen Szabályzat kialakításakor, jelen weblap üzemeltetése, és a megrendelések teljesítése során figyelembe vesszük és maximálisan betartjuk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezéseit.További információkat az Adatvédelmi Biztos honlapja (http://abiweb.obh.hu/abi/) nyújthat.


 
 
A rendeléshez regisztrálnod kell vagy bejelentkezned

 

Klikk a képre!


Skype Me™!

Hívj minket ingyen!

11-22-ig

Oszd meg ismerőseiddel:

Share/Save/Bookmark

website availability